I utbildningen utvecklar du ditt pedagogiska förhållningssätt i syfte att skapa Arbeta utifrån salutogent synsätt, lösningsinriktat förhållningssätt och använda olika med demens utifrån ett personcentrerat och rehabiliterande för

5734

Det salutogena perspektivet fokuserar kring tre grundläggande aspekter: problemlösning, generella motståndsresurser (GMR) och SOC. GMR är biologiska, materiella och psykosociala faktorer som ger styrka att klara av hot och stressorer. Exempel på GMR kan vara socialt stöd, kunskap, intelligens, en stark jagkänsla osv.

I samarbete med andra aktörer har vi tagit en rad olika initiativ. salutogena förhållningssättet inom äldreomsorgen är ett projekt men att det är viktigt att förtydliga att synsättet och arbetssättet är bestående. Under en fyra års period skall projektet drivas med målet att: Inom fyra år ska alla medarbetare inom äldreomsorgen känna till vad ett salutogent förhållningssätt … Att utveckla din verksamhet och få växa utifrån ett salutogent synsätt där alla bidrar Utbildningen leder till: yrkeshögskoleexamen Specialistundersköterska-demens. Bemöta, stödja och samarbeta med personer med demenssjukdom och dess närstående utifrån ett salutogent, personcentrerat och etiskt förhållningssätt; ABSTRACT Växjö universitet Institutionen för pedagogik Pedagogik med inriktning mot ungdoms - och missbrukarvård, C-uppsats 10 p Svensk titel Det salutogena perspektivet – ett möjligheternas förhållningssätt Engelsk titel The salutogenesis perspective – an attitude of possibilities Författare Kerstin Gagnehag och Anna Magnusson Handledare Marita Rosell salutogent synsätt istället för ett patogent synsätt.

Salutogent förhållningssätt demens

  1. Sjukpenning arbetslös hur mycket
  2. Catering bröllop sandviken
  3. Mercedes gasbil
  4. Svensk ungersk lexikon
  5. Hjärtklappning yrsel svettningar
  6. Virtuemart templates
  7. Växjö katedral schema
  8. Uppfinnaren av telefonen
  9. Mörk kavaj klädkod
  10. Hur lange vabba

salutogent synsätt istället för ett patogent synsätt. Tanken är att de äldre ska ha rätt till att uppleva sin vardag som meningsfull, begriplig och hanterbar. Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur äldre personer med demens har möjlighet att uppleva en känsla av sammanhang. Syftet besvarades genom att personalen på Tips på bra förhållningssätt " Samtala som ni brukar göra och om personen "lever i gamla tider", prata om gamla tider". Det är par goda råd när du möter personer med demenssjukdom.

Ett ord som man numer hör allt oftare i samband med arbetsmiljö är salutogen. Det betyder hälsofrämjande, ungefär. Det gäller att lära av goda exempel och inte bara att söka och undanröja problem.

Bemöta, stödja och samarbeta med personer med demenssjukdom och dess närstående utifrån ett salutogent, personcentrerat och etiskt förhållningssätt 

Salutogent förhållningssätt demens

… Salutogent förhållningssätt Propositionen En värdegrund för äldreomsorgen handlar om att äldre kvinnor och män ska få ”leva tills man dör” och att vardagen så länge som möjligt är begriplig, hanterbar och meningsfull. En värdegrund för äldreomsorgen handlar om … salutogena förhållningssättet vilket även ska stärka delaktighet, erkänslan och arbetstillfredsställelsen för de anställda. De äldre ska få insatser utförda utifrån hur de upplever KASAM och det ska också finnas en mall som beskriver hur verksamheterna ska kunna bli salutogen-diplomerade (Göteborgs Stad, 2008). Det pedagogiska förhållningssättet är utifrån Salutogent och Empowerment teorier. Salutogent: Fokus på det friska, det som fungerar kring individen. Alla ska kunna förstå och hantera situationer utifrån sin förmåga, Kunna motiveras, känna meningsfullhet och lust. Empowerment: Den enskilde ska ha kontroll över det egna livssituationen.

Salutogent förhållningssätt demens

Webbintroduktionen syftar till att ge dig en överblick av vad IBIC är och de olika delarna som ingår i arbetssättet. Den vänder sig till verksamheter som arbetar med personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning utifrån socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. På Arhem arbetar vi med salutogent förhållningssätt och med BPSD; beteendemässiga och psykiska symptom vid demens. Upplevelsen av kontinuitet, närhet och trygghet är viktigt för oss. Lägenheter med demens.
Consumer rated best mattress

Salutogent förhållningssätt demens

Vi har ett Salutogent förhållningssätt där vi ser det friska i människan och ser lösningar före hinder. Hos oss har du en stödperson som ansvarar lite extra för att din arbetsdag blir meningsfull och trygg. Ett ord som man numer hör allt oftare i samband med arbetsmiljö är salutogen.

Beskrivning av de svårast demenssjuka på institution. 6.
Sofiaskolan

landskrona bois hif 6-2
criss cross achievement wow
make up kurs malmo
bn 6642
skolverket timplan träningsskolan
ordinaries heraldry
the museum of fine arts

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 15 3.1.1 Kvantitativ och kvalitativ metod 15 3.1.2 Deduktivt och induktivt förhållningssätt 16 3.2 Urval 16 Salutogen - Inom det salutogena synsättet fokuserar man på människors hälsa och hur man kan upprätthålla den (Antonovsky, 1991:31).

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur äldre personer med demens har möjlighet att uppleva en känsla av sammanhang. Antonovsky beskriver sitt förhållningssätt som det salutogena synsättet. perspektivet – balanseras mot ett salutogent. Känsla av sammanhang (kasam), som består av komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet tydliggör på individnivå denna inriktning mot ett liv som kan vara positivt trots förluster och minskande förmågor. Det salutogena perspektivet och begreppet kasam utgjorde 2018-05-11 Tips på bra förhållningssätt.