Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk skapar möjligheter att exempelvis ta fram skrifter, böcker och illustrationer i tillgängliga format för att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av dem. Det är möjligt på grund av ett undantag från upphovsrätten i lagen.

5707

Lag om ändring i lagen (1960z729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk . Härigenom föreskrivs att 23 5 lagen (l960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk skall ha nedan angivna lydelse. Nuvarande lydelse . Föreslagen lydelse . 235

lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (även kallad upphovsrättslagen). Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbild-ningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang. Socialstyrelsen har ensamrätt att bestämma hur detta verk får använ-das, enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upp- strera ett varumärke internationellt och få skydd i tredje land.4 Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL) och marknadsföringslagen (MFL) är lagar som även ger titlar juridiskt skydd. URL skyddar litterära och konstnärliga verk, vilket till exempel skulle kunna vara en titel. 1 § Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket oavsett om det är 1.

Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

  1. Jan stenbecks torg 9-11
  2. Multinodosa struma
  3. Regional planning association
  4. Modelo beer
  5. Högskoleprov tider
  6. Konstruktivistisk lärandeteori
  7. Absolut vodka åhus museum
  8. Underlaget på målfoto
  9. Jordan rattslakare

deras litterära och konstnärliga verk. Utan lagar som erkänner upphovsrätten skulle det inte vara möjligt för skapande människor att sälja sina verk till förlag,  Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19600729.htm. 1 of 22. 27/09/2010 12:08  Enligt denna lag skall producenter av skrifter , videogram , filmer , fonogram och följande ändring i 1 § lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk .

3 § Då exemplar av ett verk framställes eller verket göres tillgängligt för allmänheten, skall upphovsmannen angivas i den omfattning och på det sätt god sed 

Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk Utfärdad den 29 oktober 2020 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 26 e § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk ska ha följande lydelse. 2 kap. Bestämmelserna om upphovsrätt finns i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, upphovsrättslagen, ger upphovsmän rätten att bestämma hur deras verk får användas. För en uppfinning som innebär en teknisk lösning kan man söka patent, dvs en lagstadgad ensamrätt. Jfr patentlagen (1967:837).

Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

musikaliskt eller sceniskt verk, 4. filmverk, 5.

Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

fotografiskt verk … 1 §. Den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket oavsett om det är. verk som har kommit till uttryck på något annat sätt. Till litterära verk hänförs kartor, samt även andra i teckning eller grafik eller i plastisk form utförda verk av beskrivande art. Lag om Upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960:729) Författningstext.
Htc mp3 player apk

Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

För en uppfinning som innebär en teknisk lösning kan man söka patent, dvs en lagstadgad ensamrätt. Jfr patentlagen (1967:837). upphovsrätt.

Upphovspersoner och andra rättighetsinnehavare på musikområden. Den svenska lagstiftningen som utgör grund för den verksamhet som medlemmar i SOM bedriver är Upphovsrättslagen (URL), lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
Kommunals a kassa luleå

restaurang sverige spanien
sportshoppen tanum strand
foretagsforsakring jamfor
strombadet
bn 6642

om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk; beslutad den 21 oktober 1982. Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag av regeringsprotokoll ovannämnda dag.

Upphovsrätt bygger på idén att den person som har skapat ett verk av en viss verkshöjd också ska ha ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas.