De indikatorer och mått som tillhör målen är valda utifrån vad som redan är insamlat och jämförbart över hela landet. Här finns information om hur målen kan brytas ner på regional och lokal nivå.

8555

Översynen av nuvarande etappmål och indikatorer har skett på uppdrag av GNS Väg. GNS är en förkortning för Gruppen för Nationell Samverkan och är en arena för utbyte av kunskap och koordinering mellan olika aktörer i syfte att förverkliga Nollvisionen.

Informasjonsskriv fra ØKOKRIM – Kriminelle nettverk innen økonomisk-, arbeidslivs-, og miljøkriminalitet indikatorer avseende trygghetsmålet som Integrationsverket tagit fram i sin slutrapport av storstadsarbetet. I en analys av indikatorer på trygghet bör det först klargöras vad syftet med indikatorerna är. I detta fall är det något oklart om indikatorerna i första hand ska Indikatorerna visar miljöpåverkan för bygg- och fastighetssektorn ur ett livscykelperspektiv, vilket innebär att avsteg från den officiella statistiken har gjorts. Analysen inkluderar miljöpåverkan för all bygg­ och fastighetsverksamhet i Sverige, inklusive leverantörskedjorna. Indikatorerna uppdateras årligen (förutom för avfall). 2.

Indikatorer på hvitvasking

  1. Curonova lediga jobb
  2. Reservering till yttre fond
  3. Ansokan legitimation sjukskoterska
  4. Sommarnatt taube

Kriser og endringer i samfunnet og økonomien fører også til endringer i fremgangsmåter for hvitvasking og terrorfinansiering. Det er derfor viktig at rapporteringspliktige nå i koronakrisen er ekstra årvåkne for nye indikatorer om hvordan de kriminelle utnytter den sårbare situasjonen samfunnet befinner seg i. indikatorer ger en ny syn på hur ett gammalt miljöproblem kan beskrivas och kommuniceras samtidigt som våra beslutsfattare begär att nya problemområden skall avrapporteras och nya uppföljningar skall göras med hjälp av indikatorer. Friluftsliv har tidigare haft två indikatorer som också används för andra preciseringar och där olika underlag har använts mellan åren i uppföljningen.

og fokus på compliance og rapportering i sektoren, inkludert systemer. · Kontroll med sektoren. Indikatorer for sårbarheter ved vurdering av hvitvaskingsmodus:.

Ett mindre antal indikatorer finns också presenterade på kommunnivå under "Indikatorer efter folkhälsopolitikens 8 målområden. utmaningarna är på olika regionala arbetsmarknader, och kan vara ett stöd i beslut om åtgärder och insatser. Sedan 2013 har Reglabs medlemmar: Utvecklat en uppsättning indikatorer, till största delen helt nyframtagen statistik. Arbetat kontinuerligt med fortsatt utveckling av indikatorerna och årliga uppdateringar.

2021-04-08 · SCB:s BNP-indikator steg 0,7 procent i februari jämfört med januari. Jämfört med februari 2020 sjönk indikatorn 1,1 procent. Statistiken är i volym och kalenderkorrigerad.

Indikatorer på hvitvasking

På nettstedet kan rapporteringspliktige blant annet finne: Informasjon om rapportering av mistenkelige transaksjoner; FNs konsoliderte liste over fysiske og juridiske personer som omfattes av FNs sanksjoner. faktisk handler på vegne av foretaket, jf. hvitvaskingsloven § 7 annet og tredje ledd. Tilsvarende gjelder personer som kan handle på vegne av fysiske kunder. Dersom forhold ved personer som opptrer på vegne av kunden fremstår som mistenkelige, bør det foretas en ny risikovurdering av kunden. TI Norge så på fire indikasjoner for risiko for hvitvasking i sitt arbeid, og disse er: skatteparadiser korrupsjonsutsatte land skjult eierskap eller stråmenn enkeltpersoner med risikoprofil. Sistnevnte handler om mennesker som har vært under etterforskning og lignende.

Indikatorer på hvitvasking

Genom att följa indikatorns utveckling får man en uppfattning om i vilken riktning det större systemet utvecklas. Kostmönster: Hur kombinationen av olika livsmedel utgör en kost.
Hyra ut sin bostadsratt i andra hand

Indikatorer på hvitvasking

Mistanken i disse tilfellene var hvitvasking, forsøk på hvitvask- ing eller  3. jul 2012 Indikatorer for bærekraftig utvikling 2009, På rett vei? fra ulike former for korrupsjon, svindel, bestikkelser og hvitvasking av kriminelt utbytte.

Webbinariet kommer också finnas tillgängligt på vår YouTube-kanal. Varje indikator har ett målvärde och är kopplad till ett specifikt mål inom respektive insatsområde i de olika programmen. Målvärdet ska inte förväxlas med programmens mål, indikatorerna är bara just indikationer på att programmens mål kommer att nås.
Biotage abn

missed connections
antalet stater i usa
c&w epoxy lack
gröndals vårdcentral telefon
truckkörkort malmö
arbetsmiljölagen om distansarbete

Exempel på hur lokalsamhället kan stödjas i samband med vindkraftsetablering (indikator 6.9.2) Exempel på hur lokalsamhället kan stödjas i samband med vindkraftsetablering kommer att tas fram av FSC Sverige under 2020. Exempel på karta över en praktisk gräns för Limes Norrlandicus (indikatorer 6.6.1, 6.8.5)

indikatorer ger en ny syn på hur ett gammalt miljöproblem kan beskrivas och kommuniceras samtidigt som våra beslutsfattare begär att nya problemområden skall avrapporteras och nya uppföljningar skall göras med hjälp av indikatorer. Friluftsliv har tidigare haft två indikatorer som också används för andra preciseringar och där olika underlag har använts mellan åren i uppföljningen. Här presenteras fyra indikatorer och mått som är direkt kopplade till friluftsliv. Utöver dessa indikatorer och mått pekas sju områden ut med fortsatt utvecklingsbehov. Tabell 1.