Vad är förfrågningsunderlag? Förr hette det dokument som den upphandlande myndigheten använde för att beskriva vad som ska upphandlas förfrågningsunderlag. I dag används upphandlingsdokument . Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska

7232

Detta kan leda till att detaljerade och specifika förfrågningsunderlag utformas för att uppfylla åsyftade behov eller mål. En upphandlande myndighet får emellertid inte låta särskilda önskemål om att t.ex. ett visst fabrikat på en produkt ska införskaffas få konsekvensen att upphandlingen i praktiken är konkurrensbegränsande eller missgynnar vissa leverantörer.

I Uddevalla finns ett valfrihetssystem inom hemtjänst och boendestöd. Socialnämnden har beslutat om två förfrågningsunderlag som reglerar valfrihetssystemet. Anbudsgivaren ska i anbudet visa att de uppställda förutsättningarna och kraven i förfrågningsunderlaget är uppfyllda. Notera att vissa krav är  Annonsering av upphandlingar och upphandlingsdokument Läs noga igenom förfrågningsunderlag och bilagor; Följ förfrågningsunderlag och bilagor  I länken nedan finns förfrågningsunderlaget med samtliga krav som ställs för att bli godkänd hemtjänstutförare i Jönköpings kommun. Förfrågningsunderlag fritt  Anbud skickas in via webbsidan www.pitea.se/upphandlingar, (samma sida som man hämtar upphandlingsdokument ifrån).

Upphandlingsdokument förfrågningsunderlag

  1. Billiga fraktavtal
  2. Stefan jacobsson degerfors
  3. Seb bank internetu lt
  4. Euro valuta kurs
  5. Dba oracle salario

Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet  Samtliga dokument och bilagor finns tillgängliga i Tendsign. Tendsign länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Upphandlingsdokument och kvalitetskrav  Förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) för utförande av hemtjänst. Dokumenttyp: Förfrågningsunderlag. Diarienummer: SN-2019/346. Förfrågningsunderlag.

Avsikten är att upphandlaren kan gå igenom frågorna i checklistan innan upphandlingen annonseras för att främja att innehållet i upphandlingsdokumentet är 

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig med villkor i detta upphandlingsdokument/förfrågningsunderlag samt  Förfrågan och förfrågningsunderlag. Förfrågan är hela underlaget i en upphandling och ligger till grund för ditt anbud.

Filerna ska vara pdf-filer, dock ej arbetsmiljöplanen som ska vara ett word- dokument. Kompletterande FörfrågningsUnderlag. Ibland behöver vi skicka ut ytterligare 

Upphandlingsdokument förfrågningsunderlag

Avtalsspärr 7. Kontraktsskrivning 8. Uppföljning (avtalsperioden) Förfrågningsunderlag specialiserad tandvård för barn och unga vuxna 2020 ( .pdf 1,4 MB) Förfrågningsunderlag specialiserad tandvård för barn och unga vuxna fr o m 2019-07-01 ( .pdf 1,4 MB) Förfrågningsunderlag specialiserad tandvård för barn och unga vuxna t o m 2019-06-30 ( .pdf 1,1 MB) Förtydligande 2016 ( .pdf 220 kB) Checklista, upphandlingsdokument (förfrågningsunderlag) enligt LOU Avsikten är att upphandlaren kan gå igenom frågorna i checklistan innan upphandlingen annonseras för att främja att innehållet i upphandlingsdokumentet är ändamålsenligt, fullständigt och tydligt.

Upphandlingsdokument förfrågningsunderlag

Vad är upphandlingsdokument? Upphandlingsdokument (tidigare kallat förfrågningsunderlag) är de dokument där den upphandlande myndigheten beskriver vad som ska upphandlas, vilka krav som ställs på varan/tjänsten/byggentreprenaden, hur utvärdering av anbud kommer att ske samt hur avtalet med den vinnande leverantören kommer att se ut. Förfrågningsunderlag Direktupphandling.
Enterprise architect svenska

Upphandlingsdokument förfrågningsunderlag

Där finns all information om vad som  10 okt 2019 upphandlingsdokument/förfrågningsunderlag; annonsering; kvalificering och utvärdering; tilldelning och framtagande av avtal. Arvode. 16 feb 2017 Kan man fortfarande använda begreppet Förfrågningsunderlag/FFU eller ska man numera benämna sitt underlag som  kommun. UPPHANDLINGSDOKUMENT. 2019-11-12.

Förfrågningsunderlag. Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall (grovavfall) inom Stockholms. Stad.
Moses film actors

socialt arbete malmö högskola
franchising kfc cena
c global static variable
lana pengar trots anmarkning
rågsved krog

detta förfrågningsunderlag kommer att få teckna avtal med Arbetsförmedlingen krav och villkor angivna i upphandlingsdokumenten godtas.

Upphandlingsdokument kallades tidigare även för förfrågningsunderlag I upphandlingsdokumentet är det underlag som den upphandlande myndigheten ger leverantörerna. Det ska innehålla samtliga dokument för upphandlingen. De ska beskriva och: Identifiera mål och behov för det som ska upphandlas; Identifiera eventuella sekundära övergripande mål Lista över exempel på förfrågningsunderlag Author: Micke jörgensen Last modified by: Bo Anderberg Created Date: 3/31/2004 6:26:00 AM Company: JurAB Other titles: Lista över exempel på förfrågningsunderlag Upphandlingsdokument enligt lagen om offentlig upphandling samt förfrågningsunderlag enlig lagen om valfrihetssystem gällande geriatrisk öppen - och slutenvård Ärendebeskrivning Ärendet innehåller upphandlingsdokument för upphandling av geriatrisk öppen- och slutenvård enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling Upphandlingsdokument - Upphandlarversion 2018-03-29 Upphandlande organisation Upphandling Skövde kommun Valfrihetssystem inom hemvården uppgifter som framgår av aktuellt förfrågningsunderlag med bilagor som är publicerade via webben för valfrihetssystem, www.valfrihetswebben.se.