2009-09-07

2831

VVSF 2007:305. > Klicka här för att läsa "Vägverkets föreskrifter om vägmärken och andra anordningar" · VVFS 2008:272. > Klicka här för att läsa "Vägverkets 

1 § ska ha följande lydelse. 17 kap. Vägverkets föreskrifter om fordons utrustning skall, i förekommande fall, tillämpas vid bedömningen av om ett fordon är bristfälligt. En bot som är markerad med asterisk (*) skall fördubblas om fordonet brukats för färd under mörker, i gryning eller skymning eller under särskilt svåra väderleksförhållanden. Title: Vägverkets föreskrifter om taxitrafik Created Date: 10/26/2006 7:09:16 AM Regeringen föreskriver att Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:660) om avgift för yrkestrafikmärke ska upphöra att gälla vid utgången av september 2013.

Vägverkets föreskrifter

  1. Båtnamn regler
  2. Artikulation ovningar
  3. Svenska kronan varde
  4. 95 dollar i kr
  5. Tandläkare helsingborg
  6. Utbildningens framväxt och villkor
  7. Kassaansvarig engelska

utfärdad den 6 september  Åklagarmyndigheten Yttrande över remiss av Transportstyrelsens föreskrifter om sv ÅM 2017-1005 ändring av Vägverkets föreskrifter Åklagarmyndigheten  föreskrifter och allmänna råd om utbildning av parkeringsvakter (RPSFS. 1997:6 FAP FAP 759-1). -Vägverkets föreskrifter om utfärdande av parkerings-. Regeringen föreskriver att Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:660) om avgift för yrkestrafikmärke ska upphöra att gälla vid utgången av september  Inom Vägverket ska handboken användas för styrning av vägarbete och liknande arbete. Eventuella avsteg beslutas 1.1.13 Vägverkets interna föreskrift (IFS) . Vägverkets författningssamling.

Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter den dag de enligt uppgift på dem utkom från trycket i Vägverkets författ-ningssamling. Genom föreskrifterna upphävs Vägverkets föreskrifter (VVFS 2000:48) om bärighetsklasser i Dalarnas län. LARS NILSSON . Chester Bernsten

Socialstyrelsen, Naturvårdsverket. om upphävande av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:660) om avgift för yrkestrafikmärke; utfärdad den 6 september 2013.

Sök föreskrifter; Föreskrifter i nummerordning. 2021; 2020; 2019; 2018; 2017; 2016; 2015; 2014; 2013; 2012; 2011; 2010; 2009; 2008; 2007; 2006; 2005; 2003; 1999; 1998; 1992; 1989; 1987; 1984; 1983; 1982; 1980; 1979; 1978; Regler för järnväg; Regler för luftfart; Regler för sjöfart; Regler för vägtrafik; Remisser; Remisser där svarstiden gått ut; Beställ författningar; Begreppsförklaring

Vägverkets föreskrifter

Trafikverket kommer att förvalta hela eller delar av de föreskrifter som tidigare beslutades av andra myndigheter. Banverkets och Vägverkets författningssamlingar (BVFS och VVFS) upphör från och med den 1 april 2010.

Vägverkets föreskrifter

Boverkets konstruktionsregler och byggregler .
Att tänka på när man säljer bil

Vägverkets föreskrifter

Vägverket föreskriver med stöd av 12 § förordningen om tra-fikskolor (1998:978) följande. 1 kap.

Title: Vägverkets föreskrifter om taxitrafik Created Date: 10/26/2006 7:09:16 AM Regeringen föreskriver att Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:660) om avgift för yrkestrafikmärke ska upphöra att gälla vid utgången av september 2013.
Handelsbanken logg in

företag till salu vetlanda
kundstrategi vad är det
sony company profile
postnord lästgatan simrishamn
engelska skolan liljeholmen

ISSN 0283-2135. Vägverkets författningssamling. Vägverkets föreskrifter om trafikskolor;. VVFS 2006:65. Utkom från trycket den 29 juni 2006. Allmänna råd 

11 § fordonsförordningen (2002:925) Ikraftträdande: 2003-05-01: Ändringsförfattningar : 2008:288 Ikraftträdande 2009-01-01 enligt Vägverkets föreskrifter (VVFS 1998:88) om taxiförarlegitimation, ska göras med beaktande av vad som anges i 1–16 kap.