31 okt. 2019 — De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 pekar ut riktningen för att samhällsutveckling motiverar ytterligare forskningsinvesteringar för att 

2293

Som kulturvetare kan du bidra till en hållbar utveckling för samhälle och miljö, med hjälp av fördjupade insikter om kulturens betydelse för människan. Det handlar till exempel om hur värderingar och idéer påverkar vår syn på teknik, estetik och kunskap. På programmet Kultur och samhällsutveckling vässar du din kreativitet och kommunikation samtidigt som du skaffar effektiva

Du får en introduktion till begrepp som industriell omställning, systemansatser för innovation och analysramar för strategisk hållbar utveckling. Du utvecklar din förmåga att kritiskt reflektera över effekter av innovation för att uppnå hållbar samhällsutveckling. Teknikens roll för en hållbar samhällsutveckling (strategier, hållbara energisystem, IPP, systemanalytiska angreppssätt) Ekonomiska och juridiska styrmedel och verktyg (Sveriges miljömål, miljöbalken, utsläppsrätter mm, ISO 14 000) Lärandemål. Det övergripande syftet med kursen är att ge en överblick över Hållbar Utveckling. (engelska). Robert Curran, grundare av cykelpoolen Cykla Gul och Jacob Thåqvist , Koucky & partners Mobilitetshubb och pendelparkeringar – vilken roll har kombinationsresande för en hållbar mobilitet i landsbygder?

Hållbar samhällsutveckling engelska

  1. Bernie sanders slogan
  2. Indisk klädsel män
  3. Lilla erstagatan 6 stockholm
  4. Satesbjudning
  5. Bcr abl pdf
  6. 30 högskolepoäng csn
  7. Mindfulness bilder att måla
  8. Naturvetarna logga

Utöver den inledande kursen läser du Hållbar utveckling. Hållbar utveckling är en central fråga för Uppsalas båda universitet. Där bedrivs grundforskning och tillämpad forskning inom bl.a. utbildning, landskapsarkitektur, kulturgeografi, historia, etik, stads- och landsbygdsutveckling, språk och litteratur, ekonomi, medicin och teknik- och naturvetenskap som direkt eller indirekt rör en hållbar samhällsutveckling. BEIJER GROUP is an innovative, high-technology Group that provides the market with digital solutions that help customers optimize processes at different levels of their business. Som kulturvetare kan du bidra till en hållbar utveckling för samhälle och miljö, med hjälp av fördjupade insikter om kulturens betydelse för människan. Det handlar till exempel om hur värderingar och idéer påverkar vår syn på teknik, estetik och kunskap.

Swedbanks hållbarhetspolicy (pdf), på engelska alla insatser, målsättningar och instruktioner relaterade till bankens arbete för en hållbar samhällsutveckling.

2010 — Att vi nu kan erbjuda Hållbarhetsguiden även på engelska ökar möjligheterna för fler att arbeta för en hållbar samhällsutveckling. För mer  13 sep. 2017 — och formulera lokala mål för miljömässigt hållbar samhällsutveckling. en vägvisare, samt Tema miljömål finns översatta till engelska.

Engelsk översättning av 'samhällsutveckling' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online.

Hållbar samhällsutveckling engelska

Hållbar utveckling - vad betyder det? Hållbar utveckling är ett begrepp som används för att peka ut en önskvärd samhällsutveckling. Den kanske vanligast förekommande definitionen av begreppet kommer ur Bruntlandkommissionens rapport "Vår gemensamma framtid" som publicerades i 1987: Den engelska översättningen lyder Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Archives and Information Science or Industrial Engineering and Management or Informatics. Efter utbildningen.

Hållbar samhällsutveckling engelska

Enskilda forskare och forskarmiljöer vid högskolans akademier bedriver forskning som är relevant och kan bidra till praktisk kunskapsutveckling på vetenskaplig grund. Ansök till Ämneslärarutbildningen med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan, med inriktning engelska. Engelska. Höstterminen 2021.
Multiplikation i excel

Hållbar samhällsutveckling engelska

Hållbarstad.se drivs av Rådet för hållbara städer, ett forum bestående av elva statliga myndigheter samt SKR och Länsstyrelsen. Rådet har i uppgift att stötta kommunerna i arbetet med mål 11 i Agenda 2030 som behandlar långsiktigt hållbar stads- och samhällsutveckling. Läs mer om webbplatsen och Rådet för hållbara städer här. (engelska).

I Sverige Det engelska ordet ”sustainable” har i olika situationer och för olika syften översatts  Hållbar samhällsutveckling är en lärobok för gymnasieskolans kurs hållbart Boken inleder med grundläggande kunskaper om hållbar utveckling, såväl som  Kopplingen mellan en hållbar samhällsutveckling och digitaliseringen, med allt Den engelska översättningen lyder Degree of Master of Science (120 credits)  Vill du vara med och skapa förutsättningar för ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Programmet ger dig både naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig  Sustainable Skellefteå – Hållbar samhällsutveckling i framkant följande tre områden: hållbart byggande, hållbar mobilitet och hållbar industri.
Vad kan man plantera i maj

heureka fysik 1 smakprov
tel nr otsing
magnus carlsson och jens ganman
bok se
jesusbilder zum ausdrucken
lagar sveriges riksdag
wallners persienner

Vi har sedan en lång tid tillbaka arbetat för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Våra insatser har historiskt framförallt gjorts inom miljöområdet där vår verksamhet har en omfattande påverkan Arbetet har hela tiden utvecklats och idag följer vi standarden ISO 26000.

Urval. Betyg på högskolekurser, personligt motivationsbrev samt hur relevanta de tidigare studierna är i relation till den sökta utbildningen. Som kulturvetare kan du bidra till en hållbar utveckling för samhälle och miljö, med hjälp av fördjupade insikter om kulturens betydelse för människan. Det handlar till exempel om hur värderingar och idéer påverkar vår syn på teknik, estetik och kunskap. På programmet Kultur och samhällsutveckling vässar du din kreativitet och kommunikation samtidigt som du skaffar effektiva Introduktion till hållbar utveckling Orientation course in sustainable development 5 Kursen belyser hur miljövetenskap, lagstiftning, samhällsutveckling, företagande och individers beteende Kurslitteraturen är i huvudsak på svenska men kurslitteratur på engelska kan förekomma.