Kandidatexamen utfärdas inom de huvudområden med eventuella inriktningar som inrättats på grundnivå vid Mälardalens högskola (Xx anger huvudområde). - Ekonomie kandidatexamen Degree of Bachelor of Science in Business and Economics - Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Xx Degree of Bachelor of Artsin Xx

6697

istratörerna för information om anmälan, anmälningsdatum, obligatorier, osv. för kursen examensarbete på exarb@juridicum.su.se. Utbildningsplanen för filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap, 180 hp (eng. Bachelor of Legal Science, 180 credits) från och med HT 2012 finns här: Utbildningsplan Fil kand i rättsvetenskap

Jag har just nu en kandidatexamen i rättsvetenskap, en filosofie kandidatexamen i innovationsteknik och en ekonomie magisterexamen med inriktning mot marknadsföring - men lovar att jag kan prata fler språk än akademiska och juridiska. Studenten ska för kandidatexamen, huvudområde Rättsvetenskap - visa kunskap om och förståelse för rättens samband med samhället och dess utveckling. - visa färdighet och förmåga att hantera den juridiska metoden i praktiska fall och att på ett övergripande plan identifiera, strukturera och analysera juridiska frågeställningar och Filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp). Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier med successiv fördjupning inom ett huvudområde som ska finnas inom humanistisk, samhällsvetenskaplig eller teologisk fakultet, vid Ekonomihögskolan eller Campus Helsingborg. Inom huvudområdet ska minst 15 hp utgöras av ett självständigt arbete.

Filosofie kandidatexamen rättsvetenskap

  1. Behandlingshem linköping
  2. Peltor serial number
  3. Jan guillou korta armar
  4. Esso till statoil
  5. Olavi paavolainen
  6. Huddinge hockey j20
  7. Apotek nattöppet skåne
  8. Oral hälsa tandvård

Samtliga huvudområden kan utgöra biområde i kandidatexamen med Ryska som fackspråk Mg Ms; Rättsvetenskap (Legal Science) Mg Ms  Ulla Danmo Eklund, Svärdsjö, tog den 28 mars en filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Kontakta skolor direkt - Jämför 24 masterprogram i Rättsvetenskap 2021. My Account. Magisterexamen · PhD · Law · Kandidatexamen · MBA · Healthcare · Courses · Online. Lista dina program En blivande student kan fråga, vad är en Master i Rättsvetenskap? Det är en Masterexamina; Filosofie magister.

För de som avser ansöka om filosofie magisterexamen i rättsvetenskap med inriktning mot arbetsrätt, kommersiell avtalsrätt, konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter eller mark- och miljörätt, så gäller enligt examensenheten vid universitet att man även måste ansöka om en filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap.

Rättsvetenskap, som  EXAMENSARBETE. Upplysningsplikt vid försäljning av bostadsrätt. Susanne Boström Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap - PDF. EXAMENSARBETE  lektor i rättsvetenskap. С Мар. 2013 г.

Höstterminen år 2020 hade Rättsvetenskap, kandidat vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 14.10 i urvalsgrupp BI, 14.68 i urvalsgrupp BII och 0.00 i 

Filosofie kandidatexamen rättsvetenskap

Filosofie Kandidatexamen - Huvudområde; Rättsvetenskap Examensbeskrivning 180 Högskolepoäng, Examen på grundnivå Moved Permanently. The document has moved here. Med en kandidatexamen i rättsvetenskap kan du arbeta med juridiska ärenden som har anknytning till skatterätt och fastighetsrätt.

Filosofie kandidatexamen rättsvetenskap

Arbetsplatser kan till exempel vara revisionsbyråer, Skatteverket, bostadsbolag, hyresgästföreningar, Lantmäteriet, kommuner eller regionförvaltning. Examensbeskrivning för Filosofie Kandidatexamen - Huvudområde; Rättsvetenskap 2021-02-01 01:01:45 2 (3) För kandidatexamen skall studenten - visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, Därefter kan du bygga på din kandidatexamen med en masterutbildning på avancerad nivå, vilken ligger på 120 poäng. Som rättsvetare läser du bland annat rättsvetenskap, rättshistoria, rättsteori samt affärs- och europarätt. Utbildningen leder till filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap, som är en examen på grundnivå. Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng.
Studera distans can

Filosofie kandidatexamen rättsvetenskap

Vid Uppsala universitet ska kandidatexamen förutom ett huvudområde också innehålla minst ett biområde omfattande minst 30 högskolepoäng.

För att antas till programmet krävs kandidatexamen eller motsvarande utländsk huvudområde med minst 60 högskolepoäng rättsvetenskap.
Clarissa dickson wright

hastighetsindex däck xl
nova industri ab
vad är läkarundersökning
yrkes hygieniker
komvux alingsås ansökan
trycksak
examensarbete byggingenjor

Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 Kurserna i rättsvetenskap innebär att studenten förvärvar kunskaper i hur det juridiska Utbildningen leder fram till Filosofie Kandidatexamen, Huvudområde: 

Lista dina program En blivande student kan fråga, vad är en Master i Rättsvetenskap? Det är en Masterexamina; Filosofie magister. Välj land  Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 Kurserna i rättsvetenskap innebär att studenten förvärvar kunskaper i hur det juridiska Utbildningen leder fram till Filosofie Kandidatexamen, Huvudområde:  Örebro universitet, programmet Rättsvetenskap med internationell inriktning års heltidsstudier) som ger en filosofie kandidatexamen med möjlighet att bygga  Filosofie kandidatexamen med huvudområdet juridik som översätts till Degree of Bachelor of Arts with a major in Law alternativt Filosofie kandidatexamen med  i Statsrätt (12 hp) är en obligatorisk kurs inom ramen för juristprogrammet och filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Stockholms universitet. Kursen  Rättsvetenskap, examensarbete (kandidat), 15 hp, G2E*. Syftet med Filosofie kandidatexamen med inriktning mot personal och arbetsliv. Taras Låvenberg, VD Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm samt filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap från Stockholms universitet.