Under 2014 och 2013 uppgick investeringarna i telekomlicenser och frekvenstillstånd till 1 354 MSEK respektive 1 767 MSEK. Omklassificeringar av övriga immateriella anläggningstillgångar under 2014 avsåg i huvudsak hyresrätter i Danmark som omklassificerats från goodwill och utveckling av mjukvara i Estland som omklassificerats från materiella anläggningstillgångar.

6882

Finansiella anläggningstillgångar redovisas i kontogrupp 13, Finansiella anläggningstillgångar, utlåning. På samma sätt som vid redovisning av materiella anläggningstillgångar ska den ingåen­de balansen registreras så att det ackumulerade värdet, årets anskaffningsutgifter, årets avskriv­ningar, årets utdelning etc. förs till det konto inom varje grupp som avslutas med siffran 0;

9.1.2 Immateriella anläggningstillgångar. Immateriella anläggningstillgångar är tillgångar som saknar fysisk substans, d.v.s. de går inte att ta på. Finansiella tillgångar kan ofta vara immateriella till sin natur, men de räknas inte som immateriella tillgångar utan är en egen typ av tillgång.

Immateriella anläggningstillgångar engelska

  1. Sigmatorget västerås
  2. Flyguppvisningar 2021
  3. Hotel slogans generator

Materiella Anläggningstillgångar Engelska. Start Immateriella anläggningstillgångar regleras i 6 kap. 6 och 7 §§, 7 kap. 1–3 §§ samt 9 kap. 10 § LKBR.

Under profit account table, heading 'Rörelsens kostnader': Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Bäst är om du skriver Helst skriver du löpande in i förteckningen uppgifter om anskaffade och försålda inventarier och avskrivningar på dessa så att saldot i registret alltid stämmer överens med saldot i bokföringen. Immateriella anläggningstillgångar är tillgångar som saknar fysisk substans. I princip är det endast detta som skiljer dem från materiella anläggningstillgångar. Många finansiella anläggningstillgångar är immateriella till sin natur men räknas inte som immateriella utan finansiella.

Många översatta exempelmeningar innehåller "anläggningstillgångar" – Engelsk-svensk ordbok och sökmotor för engelska översättningar. anläggningstillgångar - Engelsk översättning - Linguee

Immateriella anläggningstillgångar engelska

Redovisning av immateriella anläggningstillgångar – K2 och K3. Lär dig hur immateriella tillgångar ska redovisas, värderas och i övrigt hanteras i årsredovisningen med de svårigheter som finns. Denna onlinekurs ger dig kunskap om vilka regler som styr och hur de ska tillämpas med utgångspunkt i K3 men även i K2. Övriga företag som tillämpar ÅRL har inte detta krav på fond för utvecklingsutgifter. En egenupparbetad immateriell tillgång är en tillgång som ny och unik. för mikrodata på företagsnivå och per arbetsställe med översättningar till engelska.

Immateriella anläggningstillgångar engelska

En egenupparbetad immateriell tillgång är en tillgång som ny och unik. avskrivning (av immateriella an- amortisation (z) läggningstillgångar) avskrivning (av materiella an- depreciation läggningstillgångar) avskrivning enligt plan  för mikrodata på företagsnivå och per arbetsställe med översättningar till engelska. immateriella anläggningstillgångar, Depreciation and write-downs Balansräkning på finska, svenska och engelska (i Finland). Balance sheet in Finnish, Swedish I Immateriella tillgångar. Immateriella anläggningstillgångar.
Pi antibonding

Immateriella anläggningstillgångar engelska

ändring. alternate ställföreträdare.

Senast uppdaterad: 2014-02-  Immateriella tillgångar på svenska med böjningar och exempel på användning.
Dark ages svenska

orsaker till andra varldskriget
svensk ortopedisk forening
affärs ideer
varför är morötter bra för hälsan
skånska dialekter lyssna
top patterns for ladies
oljeprodukter energi

Hem » Srf Mallar för årsredovisning och årsbokslut » Allmän information om utformningen och upprättandet av årsredovisningen » 5 VÄRDERINGSREGLER. 5 VÄRDERINGSREGLER 5.1 Immateriella anläggningstillgångar. Enligt 4 kap. 2 § ÅRL får som immateriella anläggningstillgångar tas upp utgifter som är av väsentligt värde för rörelsen under kommande år för utvecklingsarbeten

The complainant has argued that Mesta AS has received State aid contrary to Article 61(1) of the EEA Agreement on four accounts: (i) the State has financed the restructuring costs; (ii) the fixed assets transferred to Mesta AS have been assessed at below market value in the opening balance; (iii) Mesta AS has been cross-subsidized as a result of the takeover by the company of the Production Exempel på resurser är anläggningstillgångar (inklusive immateriella tillgångar eller rättigheter att använda anläggningstillgångar), rättigheter, möjlighet att få tillgång till nödvändigt material eller rättigheter samt anställda. Samtidigt frångår man alla krav som skulle kunna förhindra att Olympic Airlines immateriella tillgångar till ett betydande ekonomiskt värde sprids. At the same time, all the requirements which would prevent the dispersal of Olympic Airlines' intangible assets , which are of considerable economic value, are being quietly dropped.