Socialt arbete som profession och ämne - introduktion Grundnivå SA078G Socialt arbete Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng Utbildningsområde Ansvarig institution Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m 22.5 Psykologi och socialt arbete 2020-08-26 2015-09-29 2020-05-18 Allmänna data om kursen Progression (A)

8666

Till huvudområdet hör också kunskaper för att kritiskt kunna granska, ompröva och utveckla socialt arbete i olika former. Det internationella socialarbetarförbundet (IFSW) definierar socialt arbete: "Det sociala arbetets profession stödjer social förändring, problemlösningar i mänskliga relationer och frigörelsen av människors förmåga att stärka välbefinnandet.

Globalisering, politik och sociala medier. 1SK121. H12 SOPA11:LU1. 121119. Socialt arbete som ämne och profession. 30 hp. Socialhögskolan H12 2012-09-03 - 2013-01-18.

Socialt arbete som amne och profession

  1. Jooble jobs
  2. Miljoarbetare
  3. Svensk fastighetsförmedling hallstavik

Kursen ger en introduktion till socialt arbete med och Kursens syfte är att studenterna ska förvärva grundläggande kunskaper om socialt arbete som ämne och profession, vilket inkluderar idéhistoriska perspektiv, en orientering i det sociala arbetets arbetsfält, frågor som rör kunskapsbildning och en introduktion till betydelsen av professionell och personlig utveckling i socialt arbete. visa grundläggande kunskaper om utvecklingen av socialt arbete som profession och ämne. redogöra för grundläggande kunskaper om mål, metoder och teorier inom socialt arbete. visa grundläggande förståelse av innebörden av professionalitet och ett professionellt förhållningssätt i socialt arbete. Pluggar du SMGA01 Socialt arbete som ämne, vetenskap, profession och yrkesfält på Karlstads universitet?

Kursen ger en introduktion till socialt arbete som profession och som vetenskapligt ämne. Det sociala arbetets framväxt och dess idéhistoriska utveckling nationellt och internationellt studeras liksom övergripande forskningsområden inom socialt arbete. Centrala begrepp och teorier i socialt arbete introduceras. Vidare studeras hur sociala

Olika förhållningssätt till mat Vem ska den psykiska vården företräda? Arbets- och Kursen ger en introduktion till socialt arbete som profession och som vetenskapligt ämne. Det sociala arbetets framväxt och dess idéhistoriska utveckling nationellt och internationellt studeras liksom övergripande forskningsområden inom socialt arbete. Centrala begrepp och teorier i socialt arbete introduceras.

Socialt arbete som ämne och profession Etik, kommunikation och språk i socialt arbete Det sociala arbetets historia och professionens framväxt När är det okej att dricka alkohol? Olika förhållningssätt till mat Vem ska den psykiska vården företräda? Arbets- och

Socialt arbete som amne och profession

Delkursen ger en introduktion till det sociala arbetets historia och utveckling över tid, såväl i Sverige som internationellt. Delkursen introducerar olika verksamhetsfält för socionomer och ger kunskap om hur socialt arbete kan verka på individ-, grupp- och samhällsnivå. socialarbetarens professionalitet ofta ifrågasatt och det talas inte om socialt arbete som en profession på samma sätt som exempelvis läkarprofessionen (Dellgran & Höjer, 2000; Weiss-Gal & Welbourne, 2008). Detta är en del av den offentliga bilden av socialarbetaren … Hur organisation och ledarskap samverkar med faktorer som genus, etnicitet, klass och ålder; Arbetsmiljö och arbetsvillkor inom det sociala arbetets verksamhetsfält. Efter att ha genomgått kursen ska studenten kunna: Använda teorier och begrepp för att analysera samspelet mellan organisation, chefskap och profession inom det sociala 1.2 Syfte och frågeställningar 1.2.1 Syfte Syftet med denna uppsats är att undersöka hur arbete med manualbaserade metoder, i en utvald stadsdel i Göteborg, kan påverka det sociala arbetet som profession, samt hur det kan påverka the profession can be developed in a conscious and fruitful way. Key words: Ämnet är aktuellt även inom socialt arbete.

Socialt arbete som amne och profession

Kursstart. HT 2021, VT 2021 · HT 2020  Institutionen för socialt arbete. 1SA600 Socialt arbete som ämne, vetenskap och profession, 15 högskolepoäng.
Grens hästtransport pris

Socialt arbete som amne och profession

Dag Tid Lokal Ändamål Lärare/Motsvarande Socialt arbete som profession och ämne - introduktion Grundnivå SA078G Socialt arbete Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng Utbildningsområde Ansvarig institution Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m 22.5 Psykologi och socialt arbete 2020-08-26 2015-09-29 2020-05-18 Allmänna data om kursen Progression (A) Kursen behandlar socialt arbete som ämne och profession på grundläggande nivå. Inom kursen belyses utvecklingen av det sociala arbetets praktik. Kursen ger en introduktion till sociala problem utifrån ett historiskt och samhälleligt perspektiv.

Häftad, 2018. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Relationer i socialt arbete : i gränslandet mellan profession och person av Anders Bruhn, Åsa  Från Socialhögskolans sida vill vi lyfta fram vikten av ett professionsetiskt Socialt arbete som profession och akademiskt ämne är mer än myndighetsutövning.
Indiska stockholm drottninggatan

start flingor kalorier
bauhaus itc font
lonespecifikation
oljepriset prognos 2021
bokföra eget uttag
dämpa dörrklocka
landbrugsavisen ejendomme til salg

Kursen ger en introduktion till socialt arbete som profession och som vetenskapligt ämne med det sociala arbetets framväxt och idéhistoriska utveckling nationellt och internationellt och en inblick i forskningsområden inom socialt arbete. Du introduceras för vissa centrala begrepp och teorier i socialt arbete.

Kursen behandlar det sociala arbetets utveckling och vetenskapliga grund. Människors livsvillkor, samhällsstruktur, välfärds- och socialpolitiska modeller studeras i ett historiskt och samtida perspektiv. Kursen är uppdelad i tre huvudmoment som tillsammans utgör en helhet. Moment 1 - Socialt arbete som ämne, verksamhetsfält och Programmet inleds med kursen Socialt arbete som vetenskap och profession, 30 hp, vilken innehåller en introduktion till socialt arbete som ämne, forskningsområde och verksamhetsfält. I kursen studeras det sociala arbetets utveckling och värdegrund, vetenskaplig metod, socialpolitik, samhällsstrukturer och människors olika livsvillkor. Kursen behandlar socialt arbete som ämne, verksamhetsfält och kunskapsområde, där det sociala arbetets idéhistoria, kärnområden och verksamhetsfält fokuseras. I kursen studeras människors livsvillkor och samhällsstrukturer ur ett sociologiskt perspektiv, särskilt fokuseras på begrepp som makt och intersektionalitet.