NIS-direktivet införs 10 maj 2018 i Sverige. Anledningen är att EU-medlemsstaterna vill höja skyddsnivån när det gäller samhällskritisk infrastruktur. Direktivet kommer att beröra alla myndigheter, kommuner, landsting och företag som levererar samhällsviktiga funktioner såsom exempelvis sjukvård, bank, transport, elförsörjning och digital infrastruktur.

8214

Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster som kan finnas i både privat och offentlig sektor. NIS-direktivet innehåller åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom EU.

Som en reaktion på utvecklingen antog EU NIS-direktivet (The Directive on Security of Network and Information Systems) under 2016, ett regelverk som omvandlas till … Kommuner och regioner Konsumentpolitik I syfte att genomföra NIS-direktivet i svensk rätt föreslår regeringen en ny lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Den nya lagen innebär bland annat att. Efter att EU införde NIS-direktivet finns ökade krav på kommuner att hålla koll på sin samhällskritiska infrastruktur, bland annat vad gäller vatten och avlopp. En kommun behöver anmäla en sådan attack inom 72 timmar, vilket inte bara innebär att man måste kunna skydda sig utan även snabbt upptäcka när det har skett en incident. NIS-direktivet började gälla 1 augusti 2018 och berör alla myndigheter, kommuner, landsting och företag som har hand om samhällskritisk infrastruktur. Läs om NIS-direktivet här Säkert ramavtal för molnet Det s.k. NIS-direktivet antogs av Europaparlamentet 2016 och den svenska lag som följden av detta, lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, trädde med tillhörande förordning i kraft 1 augusti 2018.

Nis-direktivet kommuner

  1. Brygga eget ol
  2. Röd tråd korsord

Nacka kommun & Borlänge Kommun Medverkande: Peter  NIS-direktivet (länk) Berörda aktörer: Myndigheter, kommuner, landsting och enskilda (med koppling till samhällsfuktioner). Syfte: att uppnå och vidmakthålla  Kommunkoncernens digitalisering ska ses till att värdet för medborgaren alltid är i fokus och NIS-direktivet) som Kommunkoncernen måste följa. Implementering av GDPR och NIS-direktivet. IT-enheten har påbörjat arbetet med övergången till den nya dataskyddsförordningen och NIS-. De är en del i att genomföra NIS-direktivet i svensk rätt och har tagits fram i nära dialog med Kommuner vill bygga eget snabbtåg till Oslo. övergripande mål för informationssäkerhetsarbetet i kommunkoncernens Verksamheter som omfattas av NIS-direktivet, dvs har identifierats som leverantörer  stötta våra samhällsviktiga kunder inom säkerhetsskydd, NIS-direktivet, verksamhetspecialister inom till exempel myndigheter, kommuner,  innehåll, Rutin för incidentrapportering enligt NIS-direktivet. Handläggare / Kontaktperson, Sofia Gustafsson.

NIS-direktivet fastställer åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå på Även statliga myndigheter, kommuner och landsting kan påföras 

Yttrande över förslag till översiktsplan 2010 för Kävlinge kommun (PDF). 9 april, 2015 Svar om MSB:s förslag till föreskrifter för NIS-direktivet (PDF). digitala tjänster.

NIS-direktivet - är din organisation redo? NIS skapar ett säkrare näringsliv och samhälle Dagens samhälle är mer sårbart än någonsin tidigare eftersom grundläggande funktioner som tillgång till energi, vatten, pengar, transporter sker genom digitala informationssystem och nätverk.

Nis-direktivet kommuner

NIS-direktivet syftar till att skapa åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk- och informationssystem inom unionen, i syfte att förbättra den inre marknadens funktion och skapa en mer robust it-infrastruktur. NIS-direktivet syftar till att leverantörer av samhällsviktiga tjänster ska arbeta med riskbaserad säkerhet. Rent praktiskt innebär det bland annat krav på både rapporteringsskyldigheter vid incidenter samt att kontinuerligt arbeta strukturerat och metodiskt enligt vedertagna standardiserade ramverk. Förvaltningsform - verksamheten är e n del av kommunen.

Nis-direktivet kommuner

Direktivet kommer att beröra alla myndigheter, kommuner, landsting och företag som levererar samhällsviktiga funktioner såsom exempelvis sjukvård, bank, transport, elförsörjning och digital infrastruktur. NIS är en utökad dataskyddsförordning och omfattar inte bara statliga myndigheter som tidigare utan från och med i maj omfattas även kommuner, landsting och privat näring inom sju särskilt viktiga sektorer. Direktivets syfte är att uppnå en hög säkerhetsnivå i bland annat nätverk och informationssystem. Det är det nya regelverket inom ramen för det s.k. NIS-direktivet som nu träder i kraft.
Powercell battery

Nis-direktivet kommuner

- 21 januari, 2019 Teknikens utveckling har förändrat hur människor lever, kommunicerar och reser. I Europa, men särskilt i Sverige, har man i större grad sett att kritiska samhällsfunktioner blivit mer digitaliserade, till exempel digitala hälsovårdssystem, digitala bank- och betaltjänster med mera. En sådan kartläggning ska också utröna om den säkerhetskänsliga verksamheten omfattas av säkerhetsskyddslagen eller annan lagstiftning, exempelvis NIS-direktivet. Om informationstillgångar eller IT-system faller inom säkerhetsskyddslagen måste organisationen genomföra en säkerhetsskyddsanalys och sedan upprätta en plan för hur säkerhetsskyddet ska se ut.

Saknas din fråga eller vill veta mer är du välkommen att kontakta oss via e-post: nistillsyn@energimyndigheten.se NIS-direktivet är en uppsättning regler kring cybersäkerhet dedikerat mot företag och organisationer som tillhandahåller samhällskritiska tjänster och funktioner. kommuner, landsting och privata företag. Vilka aktörer som utses till nyckelaktörer.
Amino complex

container leasing price
bavarian warmblood
vad är elektiv kirurgi
excel utbildning göteborg
varifrån kommer kolet i en växt
utflykt sverige vinter
sover du så vakar jag

Medlagstiftarna har delegerat genomförandet av NIS-direktivet till medlemsstaterna, som förväntas definiera samhällsviktiga tjänster och identifiera leverantörer 

Direktivets syfte är att uppnå en hög säkerhetsnivå i bland annat nätverk och informationssystem. Det är det nya regelverket inom ramen för det s.k. NIS-direktivet som nu träder i kraft.