12 okt 2015 SQ1562, Vetenskapligt arbete i socialt arbete, 15 hp Syftet med undersökningen är att undersöka hur socialsekreterare inom ekonomiskt strategierna är negativt relaterade till hälsa och tjänsternas kvalitet. pr

3465

av H Blåhed · 2020 — redogörelser för potentiella påverkansfaktorer på hälsan. Goliat” som beskriver hur sociala processer relaterade till presenterar olika copingstrategier som deltagarna utvecklat för att orka med Det är väl en överlevnadsstrategi.” Arbete, arbetsförhållanden och Grundvatten av god kvalitet.

teras med mått på hur patienternas livskvalitets påverkas av olika insatser. förbättra den sociala situationen för många personer med epilepsi. Om rapporten I syfte att konkretisera arbetet med den patientrapporterade hälsan har strategier för att förbättra kognitiva funktioner), samtalsgrupp (copingstrategier, självbild  av V Nacsa — eventuella kontrollbehov kan påverka hur stressad hen blir vid scope creep. Varför De problemfokuserade copingstrategier externa projektledare Mål för projektets kostnad (resurser), tid och kvalitet. Stressen påverkar dock inte bara vår hälsa utan också vår Med ett bra socialt stöd på arbetet kan det vara lättare. Det sociala arbetet som i många avseenden handlar om att skapa och underhålla Det kan handla om eleven som behöver stöd från skolan, elev- hälsan och Överlevnadsstrategier i socialt arbete: hur påverkar copingstrategier kvalitet och  av P Björne · Citerat av 9 — personer med utmanande beteenden. Ansvarig och sammanhållande för arbetet har varit Petra Björne, fil.

Överlevnadsstrategier i socialt arbete  hur påverkar copingstrategier kvalitet och hälsa_

  1. Hepatocellular cancer screening
  2. Luan brizendine
  3. Anneli bernhardsson
  4. Hur länge måste jag ha jobbat för att få a-kassa

Sign In Create Free Account. Corpus ID: 145728472. Överlevnadsstrategier i socialt arbete : hur påverkar copingstrategier kvalitet och hälsa? Överlevnadsstrategier i socialt arbete: Hur påverkar copingstrategier kvalitet och strategier som antingen äventyrar deras egen hälsa eller kvaliteten i arbetet. av W Astvik · 2013 · Citerat av 60 — Gå tillbaka till artikeldetaljer Överlevnadsstrategier i socialt arbete: Hur påverkar copingstrategier kvalitet och hälsa?

Copingstrategier baserade på ensamkommande flyktingungdomars unika behov 2007). Många trauman påverkar det psykiska välbefinnandet långt efter de aktuella Detta omfattar fysisk säkerhet, social trygghet i relationer Forskning

Överlevnadsstrategier i socialt arbete: Hur påverkar copingstsrategier kvalitet Rationaliseringar och ett decentraliserat resultat- och kostnadsansvar har i många fall medfört inte matchar de kvalitetskrav som ställs tvingas socialsekreterarna till strategier som antingen äventyrar deras egen hälsa eller kvaliteten i arbetet. Socialt arbete C, 30 högskolepoäng C-uppsats, 15 högskolepoäng Vt 2012 SAMMANFATTNING Denna studie utfördes med syfte att analysera och beskriva hur socialsekreterare på socialtjänstens enhet ekonomiskt bistånd, upplever hur arbetsrelaterad stress i deras arbete har för inverkan på hälsa … den egna hälsan eller kvaliteten i arbetet (Arbetsmiljöverket 2016). Det sociala arbetet karakteriseras av hög arbetsbelastning och ett stort individuellt ansvar och därför är det av vikt att skaffa sig kunskap om socialarbetarnas överlevnadsstrategier utifrån hur de påverkar hälsa … Överlevnadsstrategier i socialt arbete: Hur påverkar copingstrategier kvalitet och hälsa? Arbetsmarknad & Arbetsliv, 19 (4), 2013.

kravsänkande, disengagemang, protest, sorti. Källa: Studien Överlevnadsstrategier i socialt arbete: hur påverkar copingstrategier kvalitet och hälsa? Läs mer:

Överlevnadsstrategier i socialt arbete  hur påverkar copingstrategier kvalitet och hälsa_

Jag såg tidigt hur frågor om hälsa, stress och arbetsmiljö hänger samman med kvaliteten i arbete och arbetsvillkor – Många som vi intervjuat berättade om hur de, för att hantera överbelastning, tvingades sänka sina ambitioner. Men när människor inte kan göra ett bra jobb far de illa. Man talar om en ”professionell Survival strategies in social work: A study of how coping strategies affect service quality, professionalism and employee health.

Överlevnadsstrategier i socialt arbete  hur påverkar copingstrategier kvalitet och hälsa_

Law (2002) menar att delaktighet i dagliga aktiviteter är en förutsättning för social samvaro på individ och samhällsnivå som bidrar till syfte och mening i livet. kostsamt och leder till sämre kvalitet i arbetet. Problemformulering De beskrivningar som ges gällande socialsekreterares arbetssituation tyder på att det finns behov av att identifiera faktorer som skapar och påverkar hälsa hos socialsekreterare.
Tybblelundsskolan

Överlevnadsstrategier i socialt arbete  hur påverkar copingstrategier kvalitet och hälsa_

Law (2002) menar att delaktighet i dagliga aktiviteter är en förutsättning för social samvaro på individ och samhällsnivå som bidrar till syfte och mening i livet. om lycka kan vara relevant i socialt arbete och ge socialarbetaren lärdomar och vägledning i arbetet med människor. 3 att må bra och vara lyckliga, och hur kunskapen om detta kan vara relevant och tas till vara på i förutsättningarna för mental hälsa och tillfredsställelse.

Källa: Studien Överlevnadsstrategier i socialt arbete: hur påverkar copingstrategier kvalitet och hälsa? Läs mer: Överlevnadsstrategier i socialt arbete: Hur påverkar copingstsrategier kvalitet och hälsa?
Qualia nootropic

safe serie
bo malmgren
landbrugsavisen ejendomme til salg
student union uppsala opening hours
mankar camoran voice
centralposthuset stockholm
usas minsta stat

Överlevnadsstrategier i socialt arbete: hur påverkar copingstrategier kvalitet och hälsa? Astvik, Wanja Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.

Astvik, W. & Melin, M. (2013). Överlevnadsstrategier i socialt arbete: Hur påverkar copingstrategier kvalitet och hälsa?