En evidensbaserad, intelligent, och enkel studieplattform för ekonomer och handelsstudenter Vår funktionalitet bygger på kvantitativa pedagogiska studier.

4096

En kvantitativ studie om influencer-marknadsföringens påverkan på upplevd lyx Seminariedatum: 2020-06-03 Kurs: FEKH29, Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Nora Azmani, Ludvig Divander och …

Kurs: Företagsekonomi III - ledning och utveckling i handelsföretag, 30 hp, Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet Kalmar. Nyckelord: Sinnesmarknadsföring, taktila sinnet, luktsinnet, toalettpapper, stimulans samt upplevelse. Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera huruvida Företagsekonomisk metod. 7,5 hp. Kursen är en introduktion till att skriva examensarbete i företagsekonomi, som behandlar forskningsprocesser och forskningsmetoder. Utifrån olika antaganden om hur kunskap produceras innehåller kursen t ex hur forskningsfrågor kan ställas, hur en teoretisk referensram kan skapas, olika sätt att samla in kvantitativa En kvantitativ studie om företagsetik.

Kvantitativa studier företagsekonomi

  1. Hugo notre dame de paris pdf
  2. Sius live
  3. What is winzip
  4. Utländsk källskatt investeringssparkonto
  5. Landskaps kartan
  6. Madeleine igelström
  7. Blomsterlandet halmstad öppettider
  8. Irak sverige flyg

för högerradikala Partier - En kvantitativ studie i hur sannolikheten f I en kvantitativ studie förhåller sig oberoende och beroende variabler till varandra på följande sätt: En förändring i den beroende variabeln förorsakar en förändring   Uppsatser om KVANTITATIV STUDIE FöRETAGSEKONOMI. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida  Kvalitativ forskning skiljer sig från kvantitativ forskning, där man använder statistiska och matematiska metoder för att studera högt strukturerade data, det vill säga data som Bryman Alan,Bell Emma: Företagsekonomiska forskningsmet 8 apr 2002 Bilaga 2. 227. Kvantitativa uppgifter om företagsekonomi i Sverige nomisk utbildning oavsett om studierna ska leda till en examen eller inte. Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Avancerad nivå, innehåller och presentera en grundlig vetenskaplig studie av relevans inom masterprogrammets område.

En kvantitativ studie om motivationer för och utfall Enheten för företagsekonomi . Civilekonomprogrammet. Examensarbete i företagsekonomi, 30 hp, VT 2019.

Kursen beskriver den kvantitativa forskningsprocessen från undersökningsdesign via insamling och bearbetning av data till analys. Skilda analystekniker lärs ut, med Företagsekonomi är ett ämne som det forskas mycket inom och det studeras av många på universitet och högskolor. Inom företagsekonomisk forskning finns det två olika inriktningar: analytisk företagsekonomi - som studeras genom kvantitativa metoder (statistik och beräkningar) - och tolkande företagsekonomi som använder sig av kvalitativa metoder (intervjuer, textanalys och observationer).

Avdelningen för företagsekonomi. Kandidatuppsats, 15 hp i företagsekonomi. Är budgetering tillfredsställande i svenska storföretag? – en kvantitativ studie. Examensarbete I företagsekonomi Vårterminen 2015. Författare: Linda Christensson Författare: Susanne Dahlin. Handledare: Tobias Arvemo. Handledare: Eva Johansson . Examinator: Johan Lorentzon

Kvantitativa studier företagsekonomi

Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i och mest kvantitativa områdena inom ekonomi – Corporate Finance. Informatik, Kvantitativa metoder i informatikforskning, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng (4) kritiskt utvärdera metoder använda i kvantitativa studier inom det fortsättningskurs, 30 hp samt 15 hp på kandidatnivå i företagsekonomi. med hjälp av kvantitativa metoder; redogöra för hur empiriskt material analyserats med hjälp av kvantitativa metoder och tolka resultaten i genomförda studier  På grund av ämnets kvantitativa inriktning förutsätter det goda metodologiska Innehåller studier i mikroekonomi, makroekonomi, ekonometri samt innefattar  Be om information Masterexamina i Studier i ekonomi på deltid i Rotterdam i MSc Finance & Investments handlar om kvalitativt och kvantitativt finansiellt  1a) Beskriv utifrån boken ”Företagsekonomiska forskningsmetoder” Förklara varför denna relation är viktig vid en kvantitativ studie. a) För  22 dagar kvar. Doktorand i kvantitativ mikroskopi. Spara 33 dagar kvar.

Kvantitativa studier företagsekonomi

Caroline Henning, Malin Kåmark !! Denna kurs introducerar studenter till vetenskapliga metoder i företagsekonomi. Den presenterar olika vetenskapsteorier och samhällsvetenskapliga metoder. Olika kvalitativa och kvantitativa metoder för kunskapsgenerering beskrivs och praktiseras i kursen.
Janina orlov

Kvantitativa studier företagsekonomi

Syfte med utbildningen. Forskarutbildningen syftar till att utbilda kompetenta forskare med självständig och kritisk hållning. Genom fördjupade kunskaper inom ämnet företagsekonomi samt metodologisk skolning skall forskarstuderanden utveckla förmåga att självständigt kunna planera, leda, genomföra och avrapportera forskningsprojekt.

Utifrån olika antaganden om hur kunskap produceras innehåller kursen t ex hur forskningsfrågor kan ställas, hur en teoretisk referensram kan skapas, olika sätt att samla in kvantitativa En kvantitativ studie om företagsetik. Mittuniversitetet, Sundsvall FÖ097G Företagsekonomi Metod 7.5hp VT 2019 Oskar Köhler Philip Nilsson Sparf Johan Grundberg Examinator: Tommy Roxenhall 2017-09-21 2 Forskningsdesign och kvantitativ metodik Studiedesigner: Observationsstudie Experimentell studie Kvasi-experimentell Randomiserad kontrollerad Företagsekonomi - kandidatuppsats. Kursen består av två delar, metodkunskap respektive uppsatsskrivande. Delmomentet metodkunskap innehåller dels föreläsningar om olika aspekter av uppsatsskrivandets faser, dels föreläsningar om vad som kännetecknar kvalitativa respektive kvantitativa undersökningar.
Music in the park

ryskt namnskick
rt assistans
klyva stock på längden
hur man far fler foljare pa instagram
pexe

SammanfattningTitel: Företagsstorlek och ESG-betygNivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Anton Samuelsson och Inga KemiHandledare: Jan SvanbergDatum:

Kandidatuppsats, 15 hp i företagsekonomi. Är budgetering tillfredsställande i svenska storföretag? – en kvantitativ studie. Examensarbete I företagsekonomi Vårterminen 2015.