Registreringen av verklig huvudman påverkar inte ett aktiebolags skyldighet att ha en aktiebok. Registret över verkliga huvudmän är inget aktieägarregister och ersätter inte aktieboken. Anmälan om verklig huvudman ska göras för: Aktiebolag. Bankaktiebolag. Bostadsrättsföreningar. Ekonomiska föreningar. Europabolag. Europakooperativ.

7543

Anmälningarna för registrering av verklig huvudman ska vara gjord senast 1 februari 2018. Behöver ditt företag hjälp eller har ni frågor? Behöver ditt bolag hjälp med registreringen av verklig huvudman eller funderar ni över vilka era skyldigheter är? I sådant fall kan vi vara behjälpliga med råd om vad lagstiftningen innebär för er.

Lagen har tillkommit som en följd av att Europaparlamentet 2015 antagit ett nytt penningtvättsdirektiv och 10. lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investe-ringsfonder, 11. lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsu-mentkrediter, 12. lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, 13. lag om ändring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvud- Registreringen görs av behörig företrädare för företaget eller ett ombud. Alla med en svensk e-legitimation kan från 1 september logga in på bolagsverket.se och registrera verklig huvudman.

Registrering av verklig huvudman

  1. Vad kostar ce körkort
  2. Behandlingshem linköping

Registret över verkliga huvudmän syftar till att få fram vem eller vilka personer som har det bestämmande inflytandet i ett företag eller en organisation. Lagen är ett av flera verktyg i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Registrering av verklig huvudman. De flesta företag och föreningar ska numera anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Nystartade företag och föreningar måste anmäla inom fyra veckor.

1 § En anmälan om registrering enligt lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän ska överföras elektroniskt till Bolagsverket enligt föreskrifter som verket får meddela. Om det finns särskilda skäl får Bolagsverket efter ansökan besluta om undantag från kravet på elektronisk anmälan enligt föreskrifter som verket får meddela.

Idag publicerade jag en artikel om lagen om registrering av verklig huvudman på hemsidan för RedovisningsHuset i Södertälje AB, Registrering av verklig huvudman från 1 september 2017. I artikeln beskriver jag den nya lagen, som inför en skyldighet för nästan alla juridiska personer att registrera vilken eller vilka fysiska personer som 4 § För en ideell förening eller annan juridisk person som inte omfattas av ett krav på registrering av grundläggande information om den juridiska personen gäller 1–3 §§ först när en uppgift om verklig huvudman lämnas till en verksamhetsutövare med anledning av åtgärder för kundkännedom. Registrering av verklig huvudman Riksdagen har utfärdat en ny lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Registreringen av verklig huvudman gör du i bolagsverkets e-tjänst. Här är det bara att följa instruktionerna. Information som är bra att ha till hands är företagsnamn och organisationsnummer, personliga uppgifter för den verkliga huvudmannen, så som personnummer, namn, medborgarskap och vart personen är bosatt.

Registrering av verklig huvudman

Registret över verkliga huvudmän är inget  De flesta företag måste anmäla sina verkliga förmånstagare till handelsregistret och se till att uppgifterna i registret är uppdaterade.

Registrering av verklig huvudman

Vad är verklig huvudman?
Försvarsmakten rekryteringsfilm

Registrering av verklig huvudman

Dessa inkluderas sedan i  Har ditt företag gjort anmälan om verklig huvudman?En ny lag (”Lag om registrering av verkliga huvudmän”) trädde i kraft den 1 augusti 2017. Lagen innebär att  huvudman inte kunnat fastställas blir desamma som när en verklig (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän och penningtvätts-. En verklig huvudman är den eller de personer som äger eller kontrollerar ett till både lagen om registrering av verklig huvudman och penningtvättslagen. Tanken med registret är att det ska minska risken för korruption, penningtvätt och finansiering av terrorism.

Behöver ditt bolag hjälp med registreringen av verklig huvudman eller funderar ni över vilka era skyldigheter är? I sådant fall kan vi vara behjälpliga med råd om vad lagstiftningen innebär för er.
Sommarjobb landstinget borås

uppstallning multiplikation decimaltal
xact fonder
blomsterbutiker malmö
mindset göteborg
søk om patent

Den nya lagen om registrering av verkliga huvudmän trädde i kraft den 1 augusti 2017. Lagen har tillkommit som en följd av att 

Registreringen av verklig huvudman påverkar inte ett aktiebolags skyldighet att ha en aktiebok. Registret över verkliga huvudmän är inget aktieägarregister och ersätter inte aktieboken. Anmälan om verklig huvudman ska göras för: Aktiebolag.