Fallbeskrivning: Patienten är en medelåldersman som tvångsvårdats många gånger på avdelningen på grund av paranoida vanföreställningar och då vid upprepade tillfällen blivit lagd i bälte. Under rapporten framkommer att mannen uppträder aggressivt, sover inte, vandrar runt i korridoren och vägrar att vistas på sitt enskilda

267

Följ instruktionerna nedan utifrån omvårdnadsprocessen i casemallen. • Datainsamling: Identifiera vad som är relevant att känna till om patientens hälsotillstånd. • Omvårdnadsdiagnos: Identifiera utifrån datainsamlingen vad som är patientens problem (eller potentiella problem), behov av omvårdnad och resurser som kan stärkas.

25. Greta. 26. Anna. 27.

Omvårdnadsprocessen fallbeskrivning

  1. System testing vs integration testing
  2. Kirurgmottagningen vaxjo
  3. Hollow knight upgrades
  4. Kis 2021
  5. Uighur camps
  6. Blodning efter spiral
  7. Grundläggande kemi uu
  8. Skogsbruk förr
  9. Arbetade timmar per ar heltid

3. Vilken lag   Gör en kort fallbeskrivning på ett par rader där du i din yrkesutövning använder denna form av beröring. (10p). (1p) b).

Start studying Omvårdnadsprocessen. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

Button to share content. Button to embed this content on another site.

Den röda tråden, en reflektiv, evidensbaserad och personcentrerad omvårdnadsprocess (REPO) hoppas vi väcker lusten att tillsammans 

Omvårdnadsprocessen fallbeskrivning

Miljöns betydelse för omvårdnadens innehåll. 28. 22 mar 2019 1.1 Fallbeskrivning hämtad från Din VFU. Välj i samråd med 1.3 Omvårdnadsprocessen - Planera, genomför, utvärdera samt dokumentera. omvårdnadsdokumentation för Johan Dahl enligt omvårdnadsprocessens samtliga steg och med stöd av VIPS-modellens sökord. Använd fallbeskrivningen  Omvårdnadsprocessen.

Omvårdnadsprocessen fallbeskrivning

Sköter sig själv – men har hjälp via hemtjänsten med städ och tvätt och dusch två gånger i veckan. Omvårdnadsprocessen används som en problemlösningsmodell för att ge sjuksköterskan ett tekniskt hjälpmedel för att omvårdnaden skall bli systematiskt genomförd. Omvårdnadsprocessen innehåller även mellanmänsklig relation, vårdfilosofi och sjuksköterskans förhållningssätt till patienten (Dulong och Poulsen, 1993). De flesta har någon gång haft jobbiga tankar och upplevt ett tvång att göra vissa saker. Det kan vara att dubbelkolla om dörren verkligen är låst eller spisen är avstängd.
Vargarda veterinarklinik

Omvårdnadsprocessen fallbeskrivning

Vid tvångssyndrom tar tankarna mycket av din tid och du har ofta också ångest. Du som vill ha hjälp kan få bra behandlingar.

Både rapport- och casemallen finns på kurssidan. Följ instruktionerna nedan utifrån omvårdnadsprocessen i casemallen.
Evolutionär konvergens

evenjobb weather
leder engelska
hur uppkom det första ölet
svenska youtubers lön
salja hus och kopa nytt skatt

omvårdnadsprocessen en systematisk beslutsmodell med syfte att individualisera omvårdnaden genom att precisera patientens behov, risker och resurser. Genom att sjuksköterskan har ett kritiskt, metodiskt och systematiskt tänkande vid insamlande av informationen kan dessa delar leda till ett direkt avgörande för vilken omvårdnad en patient

22 mar 2019 1.1 Fallbeskrivning hämtad från Din VFU. Välj i samråd med 1.3 Omvårdnadsprocessen - Planera, genomför, utvärdera samt dokumentera. omvårdnadsdokumentation för Johan Dahl enligt omvårdnadsprocessens samtliga steg och med stöd av VIPS-modellens sökord. Använd fallbeskrivningen  Omvårdnadsprocessen. Play. Button to share content.