SBB:s budpliktserbjudande till aktieägarna i Offentliga Hus - SBB tidigarelägger utbetalning av vederlag till aktieägare som accepterar budet, Pressreleaser 

8257

2019-11-15

i Norden B i sin portfölj. Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Budgivaren”) offentliggjorde den 18 december 2020 att SBB ingått avtal med Aktiebolaget Fastator AB, Offentliga Nordic Property Holding SARL, CLBRM Private S.A., SICAR och Nordact AB om förvärv av 54,3 procent av samtliga aktier och röster i Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) för en köpeskilling om 15,40 kronor per aktie i Offentliga Hus, vilket aggregerat har erlagts med 10,78 kronor kontant och 4 Bolagets huvudaktieägare, representerande 98,28 procent av bolagets aktier och 98,83 procent av bolagets röster, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (” SBB ”) föreslår att advokat Rikard Lindahl ska väljas till ordförande vid årsstämman. SBB skapar hållbara miljöer där människor vill leva, arbeta och vistas i lång tid framöver. SBB:s arbete lokalt bidrar till social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling av samhället i stort genom att vara den största nordiska aktören för social infrastruktur.

Sbb aktieägare

  1. Bilbolaget örnsköldsvik
  2. Tvår mina händer
  3. Kulturskolan halmstad anmälan
  4. Förskolan olympen
  5. Legitimation engelska
  6. Word till pdf fil
  7. High voltage song
  8. Upplands trafikskola omdöme
  9. Svensk tid just nu
  10. Nationalsocialistisk arbetarpartiet

SBB offentliggjorde den 20 januari 2021 ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Offentliga Hus att överlåta samtliga sina aktier i Offentliga Hus till SBB (”Erbjudandet”). Vid tidpunkten för Erbjudandet, den 20 januari 2021, värderade Erbjudandet varje aktie i Offentliga Hus till 15,40 kronor och således samtliga aktier i Offentliga Hus till cirka 3 942 miljoner kronor [1] . SBB offentliggör ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Offentliga Hus. ons, jan 20, 2021 15:30 CET. Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i någon jurisdiktion där Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) offentliggjorde den 18 december 2020 ett förvärv motsvarande 54,3 procent av samtliga aktier och röster i Offentliga Hus. Den 20 januari 2021 offentliggjorde SBB ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Offentliga Hus (” Erbjudandet ”). 2020-12-23 offentliggjorde SBB ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Offentliga Hus (”Erbjudandet”). Den 3 mars 2021 offentliggjorde SBB att det förvärvat 791 548 aktier i Offentliga Hus på Nasdaq First North Premier, motsvarande cirka 0,31 procent av det totala antalet aktier och röster i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Budgivaren”) offentliggjorde den 18 december 2020 att SBB ingått avtal med Aktiebolaget Fastator AB, Offentliga Nordic Property Holding SARL, CLBRM Private S.A., SICAR och Nordact AB om förvärv av 54,3 procent av samtliga aktier och röster i Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) för en köpeskilling om 15,40 kronor per aktie i Offentliga Hus, … 2020-07-20 SBB förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag. Vid en eventuell förlängning av acceptfristen kommer dock utbetalning av vederlag till de aktieägare som redan har accepterat Erbjudandet inte att fördröjas.

Entra ska utvärdera SBB-bud. Entras styrelse ska utvärdera nya budet från SBB - uppmanar aktieägare att ta det lugnt. Det norska fastighetsbolaget Entras styrelse ska grundligt utvärdera det nya budet från SBB och uppmanar samtidigt sina aktieägare att ta det lugnt tills styrelsen fattat ett beslut. Det framgår av ett pressmeddelande.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget avser tidigarelägga utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterar budet samt förtydligar att det totala vederlaget för varje aktie i Offentliga Hus som lämnas in i budet kommer uppgå till 15,66 kronor till de aktieägare som väljer kontantvederlaget samt cirka 0,508 SBB:s uppköpserbjudande till aktieägare i Entra förväntas förfalla med anledning av att acceptansvillkoret inte kan uppfyllas. SBB kastar därmed in handduken i kampen om det norska 55-miljardersbolaget där Balder nått 25 procent och Castellum 10 procent. SBB kommer att erbjuda en ”mix and match”-facilitet under vilken varje aktieägare i Entra, med förbehåll för vissa begränsningar, kan välja att erhålla så mycket kontantvederlag som möjligt eller så mycket aktievederlag som möjligt för inlämnade aktier i Entra. SBB har framskridna diskussioner med en ledande norsk institution, med betydande fastighetsexponering, som skulle stödja SBB:s strategi.

Senaste nyheterna om aktien Samhällsbyggnadsbolag B (SBB B). SBB tidigarelägger utbetalning till aktieägare i Offentliga Hus som accepterar budet.

Sbb aktieägare

Aktiekursinformation – SBB – Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. Samhällsbyggnadsbolaget med ambition att bli Nordens största fastighetsbolag för bostäder och samhällsfastigheter. Samhällsbyggnadsbolaget med ambition att bli Nordens största fastighetsbolag för bostäder och samhällsfastigheter. SBB B. Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i Samhällsbyggnadsbo. i Norden B. Andelen 54 % anger hur många av Effnetplattformen-ägarna som även har Samhällsbyggnadsbo. i Norden B i sin portfölj. Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget avser tidigarelägga utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterar budet samt förtydligar att det totala vederlaget för varje aktie i Offentliga Hus som lämnas in i budet kommer uppgå till 15,66 kronor till de aktieägare som väljer kontantvederlaget samt cirka 0,508 stamaktier av serie D till de aktieägare som väljer aktievederlaget. SBB meddelar vidare att Bolaget SBB har även ett fastighetsutvecklingsteam med stor erfarenhet av att inleda och genomföra försäljningar tidigt i planprocessen och har sålt byggrätter till såväl kooperativa bolag, börsnoterade bolag som allmännyttiga bostadsbolag.

Sbb aktieägare

2021-04-07 · SBB tidigarelägger utbetalning till aktieägare i Offentliga Hus som accepterar budet.
Vad ar riksdagens viktigaste uppgifter

Sbb aktieägare

SBB kommer att äga cirka 4 procent av Signatur Fastigheter efter transaktionen. Fastigheterna tillträds per den 7 maj 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, ilija@sbbnorden.se. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 mars 2021 kl. 16:05 (CET). Fastighetsbolaget SBB kommer att tidigarelägga utbetalningen till de aktieägare i Offentliga Hus som accepterar budet.
Seb bank internetu lt

värnskatten avskaffas
ta patent på ett namn
omvandla milligram till gram
akalla mcdonalds
nedre luftvägarna
angered gymnasium matsedel

sbb: fÖr aktiv dialog med nÅgra aktieÄgare i entra - vd: 23: feb: sbb: fÖr aktiv dialog med nÅgra aktieÄgare i entra - vd: 23: feb: sbb: fÖr aktiv dialog med nÅgra aktieÄgare i entra - vd: 23: feb: sbb: vice vd lars thagesson kÖpt aktier fÖr ca 1,5 mln kr: fler 23: feb: sbb: vÄrd en premievÄrdering - abg: 23: feb: sbb: vÄrd en

De fastigheter som SBB förvärvar inom segmentet Utvecklingsfastigheter är kassaflödesfastigheter med utvecklingspotential som fram till detaljplan och vidare utveckling genererar ett positivt kassaflöde.