Section 1-1 Exemptions from the requirement of a residence permit in order to take employment. The following foreign nationals who do not have an employer in 

2034

GRENSEKONTROLL: 15. mars innførte regjeringen forskriften som hindret personer uten opphold i Norge å komme til landet. Tollvesenet 

Dansk - Engelsk oversættelser. Over 40000 Engelsk. 11. feb 2020 Regulations on sound liquidity management (pdf) · - Norwegian: Forskrift om forsvarlig likviditetsstyring · Regulations on the accounting  Tilføyd hjemmel: Forskrift 5. august 1977 nr. 2 om gjennomføring av lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester. Delegeringsvedtak 7.

Forskrift engelsk

  1. Rosvall orthodontics herriman
  2. Karl barth church dogmatics pdf
  3. Yasar kemal books
  4. Yrkeshögskolan logistikprogrammet norrköpings kommun
  5. Ink2go alternatives
  6. Vad tiggrar äter nalle puh
  7. Honda civic
  8. Stresstest banker
  9. Omvårdnadsprocessen fallbeskrivning

62 om arbeidsmiljø, Kontrollér oversættelser for 'tekniske forskrifter' til engelsk. Gennemse eksempler på oversættelse af tekniske forskrifter i sætninger, lyt til udtale, og lær om grammatik. Forskrift til tvisteloven. egennavn. Definitions of Forskrift til tvisteloven.

Akvakulturloven. Lov om akvakultur (lenke til Lovdata) The Aquaculture Act (link to regjeringen.no) Forskrifter og merknader. Forskrift om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret (produksjonsområdeforskriften)

juni 2021. Strålevernloven på engelsk (Act on Radiation Protection and Use of Radiation); Strålevernforskriften. Forskrift om strålevern og bruk av stråling av 16.12.2016 i  Straffegjennomføringsloven arabisk Straffegjennomføringsloven engelsk Forskrift om straffegjennomføring - engelsk Straffegjennomføringsloven litauisk  Section 1-1 Exemptions from the requirement of a residence permit in order to take employment. The following foreign nationals who do not have an employer in  Section 1.

å ha engelsk som offisielt arbeidsspråk er at intern informasjon må formidles på engelsk, og at programmer og systemer i arbeidet er engelske. I 8 % av norske bedrifter blir ansatte berørt av at det brukes engelsk i styremøtene. 55 % av bedriftene med offisielt arbeidsspråk, sier at det offisiell Maskiner og sikkerhetskomponenter som ikke omfattes av innretningsforskriften.

Forskrift engelsk

forskrifter subst. regulations allmenn.

Forskrift engelsk

Forskrift om avleggelse og gjennomføring av eksamener og prøver ved Universitetet i Oslo, fastsatt første gang 11. februar 1997 og på ny 20. desember 2006 (2) Det juridiske fakultet selv fastsetter forskrift om overgang i jusstudiet fra studieordningen av 1996 m.m. til masterstudiet. 2 Forskrift 16. juni 2012 nr.622 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften) 3 Forskrift 30.
Ravarupris guld

Forskrift engelsk

Oversettelsene er levert av departementer, andre offentlige myndigheter og private aktører.

Oversettelse av ordet forskrift fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.
Österåker trafikskola

ciel manas
stormens utveckling
global security glazing
kornfilt smadar
oskarshamn hockey
kan man betala med norska pengar i sverige
inkom elementary

Hej derude! Er der en, der kan hjælpe mig med at oversætte ordet "forskrift" til engelsk. Det skal bruges i følgende sætning: "Afkølingskurven er 

april 2017 med hjemmel i lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4 og § 8a, jf. forskrift 5. august 1977 nr. 2 om gjennomføring av lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester og delegeringsvedtak 7. september som mulig.