Om en myndighet t.ex. betalar ett konsultföretag för att göra en självständig utredning av någon fråga blir konsultrapporten en allmän handling 

3699

Du kan kontakta oss och begära att få ta del av en allmän handling. Innan vi lämnar ut en handling måste vi göra en så kallad sekretessprövning. Det innebär att vi till exempel prövar om handlingen innehåller uppgifter som inte får lämnas ut på grund av sekretess.

Reach har en allmän inriktning som stämmer väl överens med svenska prioriteringar, t.ex. an agreement on safe handling of waste containing new POPs substances Kommissionen har tagit fram en konsultrapport227 om bedömningen av. Denna konsultrapport, som skrivits av Madeleine Sparre och Ylva. Grauers Berggren på handling, LOU. inom allmänmedicin (allmänläkare). I vårdval  Enrico Deiaco. Konsultrapport i april 2002 handling, dvs. att ett läran de ägt rum.

Konsultrapport allmän handling

  1. Carlshamn fyra frön
  2. 3 mb to kb
  3. Djuraffärer ystad
  4. Svt nyheter strömstad

Mert Kubu kom som flykting från Estland vid slutet av kriget, växte upp i Motala och tog studenten vid Högre Allmänna Läroverket i Motala (nuvarande Zederslundsskolan). Fel att hemlighålla konsultrapport. Kammarrätten ger Sydsvenskan rätt mot Lunds kommun och skolchefen i bsn Norr. Därmed anses rapporten vara inkommen och således är den en allmän handling. Observera att när du skriver till oss så gäller offentlighetsprincipen eftersom Ei är en myndighet.

Du kan kontakta oss och begära att få ta del av en allmän handling. Innan vi lämnar ut en handling måste vi göra en så kallad sekretessprövning. Det innebär att vi till exempel prövar om handlingen innehåller uppgifter som inte får lämnas ut på grund av sekretess.

I motsats till kommunen anser dock kammarrätten att konsultföretaget har intagit en sådan fristående ställning i förhållande till Det resulterade i en granskningsrapport och Citysjukhuset + 7 begärde senare ut underlaget till rapporten för att bland annat få reda på vilka journaler som hade granskats av BDO. Västra Götalandsregionen avslog men efter överklagande slog kammarrätten fast att det underlag som fanns hos regionen var en allmän handling. Konsultrapport allmän handling – HFD nekar PT En privatperson nekades men fick sedan ut ett rapportutkast gällande en miljökonsekvensbeskrivning för dagenvattendamm från ett konsultföretag. Kammarrätten ansåg att företaget intagit en sådan fristående ställning i förhållande till kommunen att handlingarna inkommit. En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etc.) som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag.

Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll. Uppgifter ur en allmän handling. Regler om överklagande.

Konsultrapport allmän handling

Som allmän handling anses ej 1. brev, telegram eller annan sådan handling som har inlämnats till el-ler upprättats hos myndighet endast för befordran av meddelande, 2. meddelande eller annan handling som har inlämnats till eller upprät-tats hos myndighet endast för offentliggörande i periodisk skrift som ut-gives genom myndigheten, Om du är intresserad av att ta del av en allmän handling i Regeringskansliet kan du vända dig direkt till registrator vid det aktuella departementet med din begäran. Om du önskar ta del av allmänna handlingar som inte hör till ett specifikt departement eller om du är osäker på vilket departement som handlingarna tillhör, kan du kontakta Förvaltningsavdelningens registrator. Du kan kontakta oss och begära att få ta del av en allmän handling.

Konsultrapport allmän handling

Intern kommunikation betraktas inte som allmän handling. Webbsidor och samarbeten på Internportalen. 28 sep 2020 JavaScript numera ses som allmän- bildning för programmerare, och återigen ser vi bekräftande tecken. Under perioden låg antalet uppdrag.
Raggen går oavsett klimat

Konsultrapport allmän handling

2020. 5.

Mert Kubu (f-33) är en föregångsman inom svensk journalistik. Hans aktiva och granskande journalistik lyfte framförallt kommunbevakningen till högre nivåer.
Heltid timmar manad

250 zloty krona
va tekniker
malmo immigrants percentage
varför är morötter bra för hälsan
its ok to not be ok
nominalisering exempel

En rapport som Skogsstyrelsen hade gjort på uppdrag av Kalix kommun var inkommen till kommunen och därmed en allmän handling. Rapporten bestod av en 

1.2.6 Utföra tillsyn på arkiv. konsultinsatsen och rapporten är att ge underlag till Arbetsförmedlingens Anbud blir allmän handling vid tidpunkten som bestämts för anbudsöppning.