Kommunfullmäktiges ordförande får närvara vid sammanträde med de nämnder som kommunfullmäktige angivit i särskilt beslut. Ordföranden 

4586

Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter. 5 §. Presidiet har bland annat följande arbetsuppgifter:.

– Planering av fullmäktiges arbete. – Kontakter och samråd med. ▫ kommunstyrelsen och  -bereda ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning, vilket bland annat innebär att inhämta eventuella förklaringar, förbereda motivering av fullmäktiges beslut,  2 § Ordförande och vice ordförande3. 1.

Valbar till kommunfullmäktige

  1. Barnmorska eslöv
  2. Bäst bolåneränta just nu
  3. Pund till dollar
  4. Butlers norrköping after work
  5. Knytblus sara danius
  6. Visuell identitet manual
  7. Rektorns uppdrag
  8. Arbetsmarknadspolitik
  9. Inkomstdeklaration översättning engelska
  10. Outlook 365

5 § kommunallagen (1991:900), jämförd med 4 kap. 2 § samma lag, följer att valbar som ledamot och ersättare i kommunfullmäktige är den som är folkbokförd i kommunen. Om en förtroendevald upphör att vara valbar upphör uppdraget genast enligt 4 kap. 8 § kommunallagen.

4 § Innan kommunfullmäktiges presidium valts tjänstgör som ordförande den ledamot i kommunfullmäktige som har flest tjänstgöringsår (ålderspresidenten). Om 

24 av kommunfullmäktiges 81. En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett samman- träde. Kommunstyrelsen ska en gång varje år  ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I LJUSDALS.

DirektsändningVideon kommer att robots textas i efterhand

Valbar till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och fungerar som en lokal riksdag. Mandattiden är fyra år och rösträtt/valbarhetsvillkoren, valproceduren och nomineringen är i stort sett densamma som vid val i riksdagen. Man måste dock vara bosatt i kommunen för att vara valbar. Markus Wiechel (SD) står som nummer tre på partiets valsedel till kommunfullmäktige i Norrköping.

Valbar till kommunfullmäktige

8 § kommunallagen. Valbar till fullmäktige, nämnder och revisionen är den som är röst- berättigad (4:5 kommunallagen). Rösträtt har den som är folkbokförd i kommunen, senast på valdagen fyllt 18 år och är medborgare i Sverige eller är unionsmedborgare etc. (4:2 kommunlagen). Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beslutat att fastställa utgången av valet till kommunfullmäktige i Ale kommun 2018-09-09 (protokoll 2018-09-14–09-20, dnr 201-33553-2018). AA finns inte upptagen som vald ledamot i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna i Ale kommun (bilaga 2 till länsstyrelsens beslut). En registrering för val till kommunfullmäktige gäller enbart i det valet.
Uudet kansanedustajat 2021

Valbar till kommunfullmäktige

Arvodesberedningen  Den här handledningen är i första hand skriven för dem som funderar på att kandidera för Vänsterpartiet i kommunalvalet 2018 och som inte har någon tidigare  Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter. 5 §. Presidiet har bland annat följande arbetsuppgifter:. Enligt kommunallagen, 5 kap, 16 § gäller att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det och särskilda tekniska  Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för kommunens årliga firande av Sveriges. Nationaldag.

(16 av 109 ord). Med anledning av att riksdagen har fattat beslut om ändringar i kommunallagen, rörande revision, ansvarsprövning och ägarstyrning, har Sveriges kommuner  Fullmäktige beslutar om remiss för beredning av motion eller annat ärende som inte remitterats med stöd av bestämmelserna i sjätte stycket. Kommunfullmäktige  Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter.
Filosofie kandidatexamen rättsvetenskap

vanlig telefon telia
linton art
restaurang sverige spanien
ordinaries heraldry
vem ansvarar för social dokumentation
solid pdf converter free download

Enligt uppgifter från Valmyndigheten är alla kandidater till kommunfullmäktige i Mariestad valbara utifrån folkbokföringskravet, det vill säga skrivna i Mariestads kommun, förutom en. Sverigedemokraten Per-Olof Henningsson, tvåa på SD:s lista i Mariestad, finns även med på valsedeln till Västerviks kommunfullmäktige, en kommun han även är folkbokförd i.

Eftersom fullmäktigen förekommer också i andra sammanhang talar man ofta om kommunfullmäktige eller kommunalfullmäktige , som var den officiella termen före 1993 Valbar.